Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Dodatok č.4 úprava nájomného
96/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. Február 2023
Dodatok č. 1 úprava nájomného
95/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. Február 2023
Dodatok č. 8 úprava nájmoného
94/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
6. Február 2023
Dodatok č.8 zmena nájomného
99/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
6. Február 2023
Dodatok č. 7 zmena nájomného
100/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
6. Február 2023
Dodatok č. 7 zmena nájomného
101/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
6. Február 2023
Dodatok č. 7 zmena nájomného
102/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Dušan Čermák
6. Február 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
104/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Sadloňová Iveta
7. Február 2023
Zhodnotenie a likvidácia odpadu 200 303
109/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice OLO a.s.
8. Február 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomnéhoo
103/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
9. Február 2023
Dodatok č. 5 zmena nájomného
111/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
9. Február 2023
Dodatok č. 7 zmena nájomného
112/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
9. Február 2023
Dodatok č. 7 zmena nájomného
113/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
9. Február 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
114/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
9. Február 2023
Dodatok č. 4 zmena nájomného
115/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice VALAŠKY s. r. o.
9. Február 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
116/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
13. Február 2023
ukončenie nájmu Ing. Stanislav Štěrba
118/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
13. Február 2023
zmluva o nájme pozemku pod garážou
119/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
13. Február 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
120/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
13. Február 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
121/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Anna Gazdzik