Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Dodatok č. 11 zmena nájomného
73/2023
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
26. Január 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
75/2023
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
26. Január 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
74/2023
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Január 2023
Dodatok č. 7 - zmena nájomného
79/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice PHDr. Fatima Strenátková - FIN
27. Január 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
78/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
27. Január 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
80/2023
0,00 € ENPI s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Január 2023
Úhrady za spotrebovanú elektrickú energiu a užívanie trafostanice
81/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Január 2023
Poskytovanie servisných služieb - elektronická úradná tabuľa
83/2023
0,00 € Galileo Corporation, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
30. Január 2023
Zmena nájomného dod. č. 5
84/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Dušan Sabol - LIMOS
30. Január 2023
Dodatok č. 5 zmena nájomného
85/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
30. Január 2023
Ukončenie nájmu Zmluva č. 105/2021 o nájme NP
86/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Merci n. o.
1. Február 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
87/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
1. Február 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
88/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. Február 2023
Dodatok č. 5 zmena nájomného
90/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. Február 2023
Dodatok č. 1 úprava nájomného
91/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. Február 2023
Dodatok č. 2 - úprava nájomného
92/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. Február 2023
Dodatok č. 4 úprava nájomného
93/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. Február 2023
Kolektívna zmluva
89/2023
0,00 € Závodný výbor SLOVES Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
3. Február 2023
Dodatok č. 2 úprava nájomného
98/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice HomePro Správcovská, s.r.o.
3. Február 2023
Dodatok č. 11 úprava nájomného
97/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba