Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Dodatok č. 1 zmena výšky nájomného
52/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Rozkvitneš
21. Január 2023
Užívanie nebytových priestorov - referendum 21.1.2023
53/2023
0,00 € Gymnázium Federica Garciu Lorc Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
21. Január 2023
Užívanie nebytových priestorov
54/2023
0,00 € Základná škola s materskou ško Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
21. Január 2023
Užívanie nebytového priestoru - referendum 21.1.2023
55/2023
0,00 € Základná škola Bieloruská 1 Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
21. Január 2023
Užívanie nebytového priestoru
56/2023
0,00 € Základná škola Podzáhradná 51 Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
21. Január 2023
Užívanie nebytového priestoru
57/2023
0,00 € Základná škola Biskupická 21 Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
23. Január 2023
Dodatok č. 1 - zmena nájomného
59/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
23. Január 2023
Dodatok č. 2 - zmena nájomného
60/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
23. Január 2023
Dodatok č. 1 - zmena nájomného
61/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
24. Január 2023
Dodatok č. 5 - zmena nájomného
62/2023
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
24. Január 2023
Dodatok č. 7 - zmena nájomného
63/2023
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
24. Január 2023
Dodatok č. 6 - zmena nájomného
64/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
25. Január 2023
Dodatok č. 7 - zmena nájomného
65/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
25. Január 2023
Dodatok č. 6 zmena nájomného
66/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
25. Január 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
67/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
25. Január 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
68/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice LEGOLAS s.r.o
25. Január 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
70/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ELITE Pizzeria - Kebab s.r.o.
25. Január 2023
Dodatik č. 2 zmena nájomného
69/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ELITE Pizzeria - Kebab s.r.o.
25. Január 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
71/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
26. Január 2023
Dodo. č. 8 zmena nájomného"
72/2023
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice