Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Dodatok č. 16 zmena nájomného
178/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice BAMBIMED, s.r.o.
14. Marec 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
179/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
14. Marec 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
180/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
14. Marec 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
181/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Kollár Pavol
14. Marec 2023
Nájom pozemku pod garážou na Korytnickej ul. zmena nájomného
182/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
183/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Ratatouille culinar s.r.o.
22. Marec 2023
Dodatok č. 16 - zmena výšky nájomného
186/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice CENTUM s.r.o.
22. Marec 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
189/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Marec 2023
Nájom pozemku parc. č. 1503/2 - Žiacka ul. - dodatok č. 4 zmena nájomn
190/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice SLOVNAFT, a.s.
22. Marec 2023
Nájom pozemku parc. č. 5478/34 na Korytnickej ul. dodatok č. 1 zmena n
191/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Marec 2023
Spoločenská sála
188/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Slovenský zväz záhradkárov zák
22. Marec 2023
Ukončenie nájmu
192/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Marec 2023
Jarné a jesenné čistenie
193/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice OLO a.s.
22. Marec 2023
Dodatok č. 3 - zmena nájomného
194/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice SLOVNAFT, a.s.
23. Marec 2023
Používanie bankových služieb el.bankovníctva Business Banking
196/2023
0,00 € Tatra banka a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
24. Marec 2023
Dodatok č. 17 - doplnenie účelu nájmu
197/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice MUDr. Očadlík s.r.o.
27. Marec 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
198/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
201/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Agentúra Manna s.r.o.
5. Apríl 2023
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu
204/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej re Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
6. Apríl 2023
Predčasné ukončenie rámcovej dohody
206/2023
0,00 € KOSEC plus s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice