Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. August 2022
Nájomný byt - Erika Gombkötővá
196/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
18. August 2022
stravovanie pre dôchodcov
201/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Marfuša,s.r.o.
5. September 2022
Nájomný byt Šnajnárová Nikoleta
207/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
6. September 2022
Dodávka vody z odberného miesta
210/2022
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
9. September 2022
Dodatok č. 2 - technické zhodnotenie stavby
211/2022
0,00 € Základná škola Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
21. September 2022
stravovanie pre dôchodcov
214/2022
0,00 € Základná škola Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
29. September 2022
spoločenská sála
215/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Csemadok MO
29. September 2022
Spoločenská sála
216/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice P3 Projekt s.r.o
4. Október 2022
stravovanie pre dôchodcov
217/2022
0,00 € Opravil Stanislav Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
14. Október 2022
motorové vozidlo
226/2022
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
14. Október 2022
150 ks kvetov chryzantém
225/2022
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Október 2022
Zabezpečenie kosenia verejnej zelene a starostlivosti o trávnaté ploch
230/2022
0,00 € KOSEC plus s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Október 2022
Užívanie nebytových priestorov - voľby 2022
231/2022
0,00 € ZŠ s MŠ s vyučovacím jaz.maďar Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Október 2022
Uživanie nebytového priestoru - voľby 2022
232/2022
0,00 € Základná škola Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Október 2022
Užívanie nebytového priestoru - voľby 2022
233/2022
0,00 € Základná škola Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Október 2022
Užívanie nebytového priestoru - voľby 2022
234/2022
0,00 € Gymnázium Federica Garciu Lorc Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
20. Október 2022
spoločenská sála
236/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Dobrovoľný hasičský zbor Brati
28. Október 2022
Nájomný byt - Linda Botlová
240/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. November 2022
Nájomné byty -Anna Eichoff
244/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. November 2022
Nájomné byty- Rozália Dornaiová
245/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba