Centrálny register zmlúv

„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2022
Darovacia zmluva č.3/2022
102022
200,00 € B.E.nemenovany darca „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
3. Máj 2022
Darovacia zmluva č. 2/2022
9_2022
780,00 € DMG, s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
28. Apríl 2022
Zmluva o rozúčtovaní nákladov
8_2022
Doplnená
0,00 € Blahák „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
16. Júl 2023
Darovacia zmluva
7/2023
500,00 € Anna Madová „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
28. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
26/2023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany