Centrálny register zmlúv

„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Darovacia zmluva č. 11/2023
332023
500,00 € Julius „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
2. Október 2023
Darovacia zmluva č. 10/2023
322023
200,00 € Oľga „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
14. September 2023
Dohoda o odbornej praxi žiakov
312023
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
12. September 2023
Darovacia zmluva č. 9/2023
302023
500,00 € Janka „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Júl 2023
Támcová zmluva o servise č. BK23-050
292023
0,00 € Velcon spol. s r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
20. Júl 2023
Darovacia zmluva 8/2023
8/2023-DZ
300,00 € Darca si praje zostať v anonymite „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
30. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 3559009399, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motor. vizidla
212023
174,08 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
30. Jún 2023
Návrh poistenej zmluvy č.5519002002, Súbor havarijného poistenia motor. vozidiel 222023
222023
495,08 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
30. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 0999000434Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
232023
906,20 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
30. Jún 2023
Návrh poistenej zmluvy č. 1009901513, poistenie majetku
242023
7 451,92 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
30. Jún 2023
Zmluva o príprave a dodávke celodennej stravy vrátane nápojov
252023
338 112,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
22. Máj 2023
Licenčná zmluva uzatvorená v zmysle zákona. č. 185/2015 Z.z.Autorský zákon v plat. znení v spojení s ust. § 269/ods. 2 zákona.č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení č. 2023SA167
2023SA167
0,00 € PROMYS soft, s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 84 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach ev..č.zmluvy 23APN00005
202023
70,00 € Axalnet BO s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
24. Máj 2023
Darovacia zmluva číslo 6/2023
6/2023
1 000,00 € Anonymný darca „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe
172023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa - fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
26. Apríl 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
162023
20,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
18. Apríl 2023
Darovacia zmluva číslo 5 2023
152023
100,00 € M.E. nemenovaný darca „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
5. Apríl 2023
Rámcová dohoda na dodanie trovaru
142023
12 996,00 € Stredná odborná škola drevárske „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
23. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
102023
2 120,00 € Bc. Jana Magdolenová „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
30. Marec 2023
Darovacia zmluva číslo 4/2023
132023
2 051,00 € SANITRADE, s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany