Centrálny register zmlúv

„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2022
Zmluva o rozúčtovaní nákladov
8_2022
Doplnená
0,00 € Blahák „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
11. Máj 2022
Darovacia zmluva č.4/2022
112022
0,00 € J. Nemenovaný darca „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
27. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o servisných službách pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru
122022
0,00 € Diafan s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
23. Jún 2022
Zmluva o sercise
152022
0,00 € ARES, spol. s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
28. Jún 2022
Zmluva o príprave a dodávke celodennej stravy vrátane nápojov
162022
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
12. Júl 2022
Zmluva o výkone supervízie
172022
0,00 € PhDr. Mária Kobaľová, PhD. MHA.MBA „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
25. August 2022
Zmluva o výkone praxe v rámci kurzu
182022
0,00 € Občianské združenie SPOKOJNOSŤ „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
14. September 2022
Dohoda o odbornej praxi žiakov
202022
Doplnená
0,00 € Súkroná stredná odborná škola pedagogická „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
9. November 2022
Zmluva o výkone praxe v rámci kurzu
242022
0,00 € Občianské združenie SPOKOJNOSŤ „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
24. November 2022
Dohoda 22/18/054/110 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
282022
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
24. November 2022
Dodatok č.5 k Zmluve č. 06NDOS000220
292022
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
30. November 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
312022
0,00 € Lohmann&Rauscher, s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
342022
0,00 € ALW, s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
23. December 2022
Zmluva č. 2204 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
362022
0,00 € eNFe, s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
15. Február 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na dodanie tovaru z 24.1.2022
42023
0,00 € TORBIA, s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
17. Február 2023
Zmluva o kúpe pohonných hmôt, tovarov a služieb prostredníctvom platobnej karty OMV ROUTEX číslo ORBH/60/2023
ORBH/60/2023
0,00 € PETROLTRANS, a.s. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
27. Február 2023
Rámcová dohoda na dodanie rovaru
62023
0,00 € TORBIA, s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
8. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
92023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
23. Marec 2023
Zmluva o výkone praxe v rámci kurzu
112023
0,00 € SPOKOJNOSŤ „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe
172023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa - fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany