Centrálny register zmlúv

Obec Michaľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
060/2023
0,00 € AS EKO s.r.o. Obec Michaľany
18. December 2023
Dodatok č. 2 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 52/2022
061/2023
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Michaľany
8. Január 2024
Dohoda č. 2/2024 o spolufinancovaní zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Michaľany
012024
0,00 € Marek Gašpar - MG Obec Michaľany
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
01/2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola, Školská 339/2, Michaľany Obec Michaľany
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
04/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Michaľany
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
05/2024
0,00 € Mesto Trebišov Obec Michaľany
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
06/2024
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Obec Michaľany
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
07/2024
0,00 € Mesto Košice Obec Michaľany
13. Apríl 2023
Licenčná zmluva č. 20230108
025/2023
120,00 € IFOsoft verejná obchodná spoločnosť Obec Michaľany
6. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní
06/2023
180,00 € SM-CONSULT, s.r.o. Obec Michaľany
11. Apríl 2022
Zmluva č.17/2022-Nájomná zmluva
2022/017
400,00 € Zdenko Čikoš Obec Michaľany
11. Január 2023
Darovacia zmluva
01/2023
500,00 € AXBENET, s.r.o. Obec Michaľany
30. Máj 2023
Zmluva č.37/2023
037/2023
500,00 € Miestny spolok SČK Michaľany Obec Michaľany
15. Jún 2022
Mandátna zmluva č. 32/2022
032/2022
600,00 € Anna Olahová Obec Michaľany
6. Február 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03/2023
600,00 € Zdenko Čikoš Obec Michaľany
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02130
020/2022
700,00 € Fond na podporu umenia Obec Michaľany
6. Máj 2022
Mandátna zmluva č. 1/05/2022 na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva
022/2022
960,00 € Anna Olahová Obec Michaľany
12. Máj 2022
Zmluva č. 24/2022
024/2022
1 000,00 € OLD STARS Michaľany Obec Michaľany
25. Október 2022
Zmluva č. 62/2022
062/2022
1 000,00 € ROŇAVČATÁ, občianske združenie Obec Michaľany
29. Máj 2023
Zmluva č. 38/2023
038/2023
1 000,00 € PRIMA ŠKOLA, občianske združenie Obec Michaľany