Centrálny register zmlúv

Obec Michaľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 131202215
012/2023
0,00 € Ekofond SPP, n.o. Obec Michaľany
28. Február 2023
Prílohy k zmluve o dielo č. 07022023
9/2023
0,00 € RELIEN s.r.o Obec Michaľany
3. Marec 2023
Dohoda 23/45/054/130
013/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
3. Marec 2023
Poistná zmluva – úrazové poistenie č. 5192258852
014/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Michaľany
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí č. 2023000462
015/2023
0,00 € Mesto Košice Obec Michaľany
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
018/2023
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Obec Michaľany
9. Marec 2023
Dodatok k mandátnej zmluve
017/2023
0,00 € Viktor Naď - VIMA Obec Michaľany
9. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
016/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, s.r.o. Obec Michaľany
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
019/2023
0,00 € Mesto Trebišov Obec Michaľany
31. Marec 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu „mObec“
022/2023
0,00 € T-Mapy s.r.o. Obec Michaľany
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.01MSD Michaľany01
021/2023
0,00 € T-Mapy, s.r.o. Obec Michaľany
31. Marec 2023
Dohoda číslo 23/45/054/199
020/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
3. Apríl 2023
Zmluva č.23/2023/CO o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“.
023/2023
0,00 € Ing. Ján Kočiš BEPOP Obec Michaľany
3. Apríl 2023
Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva
024/2023
0,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Michaľany
13. Apríl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
026/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Michaľany
24. Apríl 2023
Úrazové poistenie – poistná zmluva 5190059030
029/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Michaľany
24. Apríl 2023
Poistná zmluva – úrazové poistenie 5190059029
028/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Michaľany
26. Apríl 2023
Dohoda číslo 23/45/054/634
030/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
27. Apríl 2023
Kúpna zmluva
031/2023
0,00 € Obec Ruskov Obec Michaľany
3. Máj 2023
Zmluva č. 3/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
033/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Michaľany