Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2022
Kúpna zmluva
KZN_014/2022
41 473,00 € Panorama city s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_068/2023
41 323,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
7. September 2022
Zmluva o dielo č. 348/2022 - Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníka na ulici Rázusova v SNV (strana pri Bille)
ZOD_040/2022
40 917,73 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
10. August 2023
Zmluva o dielo - Domov dôchodcov Spišská Nová Ves – stavebné úpravy IV. NP , projektová dokumentácia stavby“
ZOD_013/2023
40 800,00 € Bitarovský Jaroslav, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle platného VZN
FP_018/2023
40 672,00 € BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
13. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 244/2022 - Parkovisko na ulici Javorová
ZOD_041/2022
39 625,64 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
23. Január 2023
Zmluva č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_005/2023
38 097,18 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
3. September 2022
Dodatok č. 1 k ZoD č. 317/2021 - CIZS Spišská Nová Ves
ZOD_039/2022
37 941,95 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_022/2023
37 598,06 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
8. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_031/2023
37 329,37 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
22. December 2022
Zmluva o dielo: Odstránenie havárie v Domove dôchodcov po požiari strechy - II. etapa
ZOD_056/2022
36 963,26 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
18. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_059/2023
36 909,98 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2024
Zmluva o dielo 235/2024 - Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Spišská Nová Ves
ZOD_010/2024
36 909,60 € SAROUTE, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_067/2023
36 790,86 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
FP_003/2024
36 430,00 € Mesto Spišská Nová Ves BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni
FP_044/2024
35 280,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 202/2022 - Obnova vodorovného dopravného značenia na mestských komunikáciách mesta SNV
ZOD_014/2022
34 608,00 € Viatec s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
9. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 303/2022
ZOD_050/2022
33 780,00 € Bujna Tomáš, akad. arch. Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni.
FP_099/2023
33 312,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
31. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_089/2022
31 348,00 € SLNIEČKO Spiš s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves