Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 21/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_044/2022
57 794,34 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
7. Jún 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 21/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_060/2022
57 782,75 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
13. September 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 21/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_087/2022
57 599,50 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku č. 21/2022.
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku č. 21/2022.
57 039,68 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 21/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_042/2022
57 039,68 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
31. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_086/2022
56 637,00 € ALŽBETKA, n. o. Mesto Spišská Nová Ves
21. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZOPS_009/2023
56 280,00 € Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_012/2023
55 781,00 € ALŽBETKA, n. o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Október 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 21/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_091/2022
55 360,99 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
14. December 2022
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 21/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_139/2022
55 131,61 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
15. November 2022
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 21/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_134/2022
55 089,60 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
13. Júl 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 21/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_076/2022
54 612,09 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_100/2023
54 555,16 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
12. August 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 21/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_084/2022
54 334,05 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
9. August 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_094/2023
53 836,97 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
29. Apríl 2022
Rekonštrukcia chodníka s parkoviskom a bezbariérovou úpravou - ul. J. Wolkera 33-39, SNV
ZOD_009/2022
53 759,66 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
6. Júl 2022
ZoD - Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 3. etapa - projektová dokumentácia
ZOD_025/2022
53 700,00 € Dunajská Janka Ing. DISTA PROJEKT Mesto Spišská Nová Ves
19. Január 2023
Zmluva č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku
FP_001/2023
51 888,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
11. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí úveru č. 800/478/2023
ZOPU_001/2024
50 370,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Spišská Nová Ves
7. Marec 2024
Dodatok č.1/2024
ZOPS_008/2024
50 063,62 € DATALAN, a.s. Mesto Spišská Nová Ves