Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2022
Kúpna zmluva
KZN_016/2022
67 874,45 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
26. Máj 2022
Zmluva o dielo - Výstavba detských inkluzívnych ihrísk
ZOD_012/2022
67 497,68 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25. Júl 2023
Zmluva o dielo č. objednávateľa 376/2023
ZOD_010/2023
67 200,00 € HLINA s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
26. Január 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
ZOPS_002/2024
66 693,31 € Slovenská pošta, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
15. December 2023
Zmluva na poskytnutie služieb
ZOPS_026/2023
65 952,00 € PROGRUP SK, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
1. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 800/478/2024
ZAZ_001/2024
65 481,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Spišská Nová Ves
19. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_077/2023
65 387,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
31. Máj 2022
Dodatok č. 2 k ZoD 207/2021 zo dňa 22.07.2021 - Revitalizácia atletického štadiónu v SNV
ZOD_020/2022
63 925,25 € ŠPORTFINAL s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby na rok 2024
INE_007/2024
63 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
FP_007/2024
62 975,00 € Mesto Spišská Nová Ves Futbalový klub Spišská Nová Ves
18. Júl 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_089/2023
62 755,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
11. August 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_095/2023
62 755,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
28. Október 2022
Dodatok č. 2 k ZoD 382/2021 - Dopravné prepojenie ul. Starosaská s OK pri OC Neo zóna
ZOD_047/2022
60 506,51 € STRABAG s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - kosenie sídlisko Tarča
ZOPS_012/2024
60 381,61 € CSGARDEN s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
7. Február 2024
Zmluva o dielo na realizáciu zákazky "Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta
ZOD_002/2024
59 700,00 € ARKA-architektonická kancelária, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Mesto Spišská Nová Ves
21. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 72/2024
ZOD_013/2024
59 700,00 € ARKA-architektonická kancelária, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_013/2023
59 535,00 € SLNIEČKO Spiš s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
27. Január 2023
Dodatok č. 2 k ZoD 317/2021 - CIZS Spišská Nová Ves - stavebné práce
ZOD_002/2023
58 585,03 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku - ALŽBETKA
INE_013/2024
57 876,00 € ALŽBETKA, n. o. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle platného VZN
FP_019/2023
57 811,00 € Futbalový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves