Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 270/2022 - Rekonštrukcia chodníka na Levočskej ulici v SNV
ZOD_028/2022
142 799,83 € Lazor Jozef Mesto Spišská Nová Ves
16. Máj 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
KZN_009/2023
135 000,00 € Magdoško Ján Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_009/2023
129 178,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku - Evanj. cirkev
INE_011/2024
127 328,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku - BRANTIA
INE_012/2024
127 328,00 € BRANTIA, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
31. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_087/2022
124 601,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
26. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd č. 377/2023
ZOPS_023/2023
123 370,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
31. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_084/2022
121 769,00 € BRANTIA, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_011/2023
120 370,00 € BRANTIA, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
31. Marec 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení verejnoprospešných prác v meste Spišská Nová Ves
INE_036/2023
118 800,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
31. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011V894-122-15 zo dňa 03. 01. 2020
NFP_003/2022
117 057,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
3. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-136
NFP_001/2023
103 993,82 € Fond na podporu športu Mesto Spišská Nová Ves
6. Júl 2022
Dodatok č. 1 k ZoD 382/2021 - Dopravné prepojenie ul. Starosaská s OK pri OC Neo zóna
ZOD_026/2022
102 084,53 € STRABAG s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č.242/2022 - za účelom pomoci pri likvidácii následkov požiaru n Domova dôchodcov na ul. Brezová 32 v SNV
INE_055/2022
100 000,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
13. December 2022
Zmluva o refundácii výdavkov schváleného projektu modernizácie športovej infraštruktúry
INE_105/2022
100 000,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - správa a údržba mestských objektov
ZOPS_027/2023
99 000,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
23. December 2022
ZoD - TAC - Prevádzkový objekt - D1
ZOD_057/2022
91 909,36 € Plex s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
23. August 2022
Zmluva o dielo : "Rekonštrukcia časti MK – POD TEPLIČKOU“
ZOD_038/2022
89 376,01 € Asfalty Tatry, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - zimná údržba ručná a strojová
ZOPS_030/2023
88 000,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle platného VZN
FP_006/2023
85 469,00 € Hokejový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves