Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - čistenie mesta
ZOPS_024/2022
236 499,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
3. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - správa a údržba verejnej zelene
ZOPS_025/2022
236 499,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
3. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - správa a údržba mestských objektov
ZOPS_026/2022
236 499,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
9. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
ZOPS_027/2022
236 499,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_010/2023
230 857,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
2. Február 2024
Rámcová zmluva o zabezpečení verejnoprospešných prác v meste Spišská Nová Ves č.606/2023 (vysprávky miestnych a účelových ciest)
ZOPS_031/2023
218 267,94 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
29. December 2023
Zmluva o dielo - Výroba a dodávka kompletného televízneho videoprogramu
ZOD_021/2023
213 432,00 € BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_026/2023
213 064,27 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
31. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_085/2022
211 485,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
7. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 238/2022 - Rekonštrukcia fasády budovy divadla v SNV
ZOD_021/2022
210 658,82 € MIGI, spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves
16. November 2022
Zmluva o dielo - Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi časť 2: Banícky most / lávka
ZOD_051/2022
209 546,78 € MIGI, spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves
9. August 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2021/004-123
INE_067/2022
208 500,00 € Fond na podporu športu Mesto Spišská Nová Ves
24. Október 2023
Rámcvova zmluva VPS k Zimnej údržbe komunikácií.
ZOPS_025/2023
200 000,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
18. Január 2023
Zmluva o dielo - TV Reduta
ZOD_001/2023
187 200,00 € BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
12. August 2022
Zmluva o dielo - Realizácia MK Červený jarok - časť Limbovej ulice (bez chodníka)
ZOD_037/2022
178 498,48 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
4. August 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier 1, vetva Sever, časť 3, Spišská Nová Ves
ZOD_012/2023
166 438,82 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
3. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - zimná údržba ručná a strojová
ZOPS_023/2022
165 000,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
11. Jún 2024
Kúpna zmluva - motorové vozidlo Multicar
KZH_002/2024
162 660,00 € UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. December 2022
Kúpna zmluva
KZN_036/2022
160 000,00 € Mokriš Ondrej, MUDr. Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_019/2023
144 319,23 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves