Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2022
Kúpna zmluva
KZN_015/2022
23 500,00 € Jaroščák Jozef Mesto Spišská Nová Ves
31. August 2023
Dodatok č. 45 k poistnej zmluve
INE_117/2023
23 227,63 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2022
Zmluva o dielo - Štrukturovaná kabeláž, slaboprúdy - obnova zdravotného strediska Hutnícka 20 SNV
ZOD_029/2022
23 138,82 € Chameleo24, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
8. August 2023
Dodatok č. 44 k poistnej zmluve č. 411 004 937 - poistenie majetku
INE_109/2023
22 933,26 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_023/2023
22 928,07 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
8. August 2023
Dodatok č. 43 k poistnej zmluve č. 411 004 937 - poistenie majetku
INE_108/2023
21 951,85 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
23. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni.
FP_072/2023
21 736,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
12. Jún 2023
Dodatok č. 42 k poistnej zmluve č. 411 004 937
INE_085/2023
21 531,45 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
23. Máj 2023
Dodatok k poistnej zmluve č. 411004937
INE_075/2023
20 506,62 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
22. December 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
KZN_035/2022
20 300,00 € REALIT s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
18. Máj 2022
Dodatok k poistnej zmluve
INE_046/2022
20 188,39 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Mesto Spišská Nová Ves
3. November 2023
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_127/2023
20 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/44/060/127-1 o poskytnutí príspevku
INE_132/2023
18 970,20 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Spišská Nová Ves
24. Marec 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 393/SF/2021
NZNB_042/2023
18 756,00 € Bočkay Jozef Mesto Spišská Nová Ves
16. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku pre športový klub – dodatok 1 Hokejový klub
FP_046/2022
18 593,00 € Hokejový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZN_003/2024
18 490,32 € PEVINEL, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Október 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku pre športový klub - Dodatok č. 2
FP_094/2022
18 246,00 € Hokejový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
15. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v dennom stacionári.
FP_001/2024
17 898,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2022
Dohoda o spolupráci pri implementácii akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
INE_074/2022
16 666,17 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
25. Jún 2022
Darovacia zmluva
DZ_009/2022
16 597,00 € Mesto Havličkův Brod Mesto Spišská Nová Ves