Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Dodatok č. 2. k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BDB7-431-65
NFP_006/2023
504 677,23 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP_002/2024
500 233,97 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 269/2023 - Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi
ZOD_007/2023
496 469,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CXD9-91-108
NFP_002/2023
494 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
16. Január 2024
Dodatok č. 27 k zmluve o prenájme tepelno-energetického komplexu mesta Spišská Nová Ves
INE_180/2023
440 000,00 € EMKOBEL, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_020/2023
430 948,35 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
7. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 244/2022 - Parkovisko na ulici Javorová
ZOD_022/2022
408 000,00 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
3. November 2022
Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi - časť 1. Banícke námestie a prístupová cesta
ZOD_048/2022
406 364,95 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
20. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLH7-72-74
NFP_008/2022
377 598,06 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
16. September 2022
Zmluva o dielo: Tréningové atletické centrum - prevádzkový objekt
ZOD_043/2022
362 340,07 € Plex s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
4. Január 2024
Zmluva č. 0046-PRB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
NFP_011/2023
352 580,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí FP - RKC
INE_009/2024
348 147,00 € Rímskokat.cirkev,Biskupstvo Sp.Podhradie Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_014/2023
332 654,00 € Rímskokat.cirkev,Biskupstvo Sp.Podhradie Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - čistenie mesta
ZOPS_028/2023
330 000,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021-BIW1-221-67
NFP_007/2022
309 993,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
31. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_088/2022
288 474,00 € Rímskokat.cirkev,Biskupstvo Sp.Podhradie Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - správa a údržba verejnej zelene
ZOPS_029/2023
275 000,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
12. Máj 2023
Rekonštrukcia interiéru MŠ Stolárska ulica
ZOD_004/2023
264 670,36 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
6. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BIW1-221-67
NFP_007/2023
263 615,96 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku- SKCH
INE_010/2024
242 465,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves