Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2023
DODATOK č. 26 k Zmluve o prenájme tepelno-energetického komplexu
NZ_017/2022
0,00 € EMKOBEL, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
19. Január 2023
Dodatok č. 36 k Zmluve o prenájme lesnej a ostatnej pôdy, lesných porastov č. 197/2004
NZ_018/2022
0,00 € Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Január 2023
Zámenná zmluva
ZZ_001/2023
0,00 € Henčel Samuel Mesto Spišská Nová Ves
24. Január 2023
Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena
INE_007/2023
0,00 € Fabian Viliam Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2023
Dodatok ku Kúpnej zmluve
INE_008/2023
0,00 € Mokriš Ondrej, MUDr. Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 102/2022 o zabezpečovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
DOUZ001/2023
0,00 € SENIORPARK n. o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 196/2021.
INE_127/2022
0,00 € Furman Štefan Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva_zvonkohra
HLZ_006/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 381/2022/C.
NZHB_385/2022
0,00 € Zimmermann Martin Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 380/2022/C.
NZHB_384/2022
0,00 € Zimmermann Martin Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Špecifikácia služieb č. 2
ZOPS_006/2023
0,00 € ENMON APP s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2023/C.
NZHB_010/2023
0,00 € Greš Ľubomír Mesto Spišská Nová Ves
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1601/2023-M_ODFSS
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
7. Február 2023
Darovacia zmluva
DZ_001/2023
0,00 € Leško Rudolf Mesto Spišská Nová Ves
7. Február 2023
Dodatok č. 1/2023
ZOPS_007/2023
0,00 € DATALAN, a. s. Mesto Spišská Nová Ves
8. Február 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 66/2023.
INE_015/2023
0,00 € Mangerová Irena Mesto Spišská Nová Ves
8. Február 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 10/2023.
INE_016/2023
0,00 € Pendráková Oľga Mesto Spišská Nová Ves
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke
ZOV_001/2023
0,00 € Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Mesto Spišská Nová Ves
13. Február 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 9/2023.
INE_017/2023
0,00 € Chalupecká Mária Mesto Spišská Nová Ves
15. Február 2023
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu
INE_018/2023
0,00 € Obec Kolinovce Mesto Spišská Nová Ves