Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve
INE_095/2022
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
22. November 2022
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity
INE_096/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
24. November 2022
Dohoda č. 22/44/012/45 o pomoci v hmotnej núdzi - aktivačná činnosť podľa §12 zákona č. 417/2013 Z.z.
INE_097/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Spišská Nová Ves
24. November 2022
Dohoda č. 22/44/010/34 o pomoci v hmotnej núdzi - aktivačná činnosť podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z.
INE_098/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Spišská Nová Ves
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 332/2022/C.
NZHB_336/2022
0,00 € Scholz Miloš, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
30. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 18/NSP/2020 o realizácii národného športového projektu
INE_100/2022
0,00 € Slovenský atletický zväz Mesto Spišská Nová Ves
2. December 2022
Dodatok k zmluve o prenájme lesnej a ostatnej pôdy, lesných porastov
INE_101/2022
0,00 € Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
14. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 195/2022
DoUZ_006/2022
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
14. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 339/2022/C.
NZHB_343/2022
0,00 € Svitana Imrich Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 234/2021.
INE_109/2022
0,00 € Gembická Mária Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 369/2021.
INE_108/2022
0,00 € Prachová Rozália Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 362/2020.
INE_107/2022
0,00 € Gajdošová Kristína Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 378/2020.
INE_106/2022
0,00 € Faltinová Katarína Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 15/2020.
INE_116/2022
0,00 € Hanigovská Darina Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 17/2020.
INE_115/2022
0,00 € Cipkalová Gizela Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 280/2020.
INE_114/2022
0,00 € Jedináková Helena Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 245/2021.
INE_113/2022
0,00 € Suchá Mária Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 20/2020.
INE_112/2022
0,00 € Berčáková Ľubica Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 361/2020.
INE_111/2022
0,00 € Janoško Ladislav Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 10/2020.
INE_110/2022
0,00 € Jahodová Gertrúda Mesto Spišská Nová Ves