Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 282/2022/C.
NZHB_286/2022
0,00 € Nemsila Pavol, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
11. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
INE_079/2022
0,00 € ML - audit, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
18. Október 2022
Zmluva o spoločnom postupe pri realizácii projektu "IBV Blaumont Stráne"
ZOS_013/2022
0,00 € LH nut, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel - Dni mesta Spišská Nová Ves
HLZ_005/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) Mesto Spišská Nová Ves
25. Október 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 328/2015
INE_081/2022
0,00 € Filipák Stanislav Mesto Spišská Nová Ves
25. Október 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 104/2022 o zabezpečovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
DOUZ005/2022
0,00 € Harmónia, n.o. OCEAN Mesto Spišská Nová Ves
25. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
DOUN_003/2022
0,00 € Čarnoká Ingrid - TIFFANY Mesto Spišská Nová Ves
25. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_010/2022
0,00 € Pomajdík Miroslav, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
26. Október 2022
Dohoda o umiestnení telekomunikačného zariadenia 7983KO
INE_082/2022
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mesto Spišská Nová Ves
26. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 211/2021
ZOD_046/2022
0,00 € Zippson s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
27. Október 2022
Dohoda o splátkach č. 415/2022
DOS_003/2022
0,00 € Ogurčák Igor Mesto Spišská Nová Ves
2. November 2022
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 412/2022.
INE_090/2022
0,00 € Greňová Anna Mesto Spišská Nová Ves
4. November 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
ZPDS_014/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišská Nová Ves
7. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_005/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
9. November 2022
Zmluva o grantovom účte
INE_091/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Mesto Spišská Nová Ves
10. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
DOUN_004/2022
0,00 € ABATEX, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
15. November 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
INE_092/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
16. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 303/2022/C.
NZHB_307/2022
0,00 € Miškovičová Helena Mesto Spišská Nová Ves
21. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 321/2022/C.
NZHB_325/2022
0,00 € Marasová Edita Mesto Spišská Nová Ves
21. November 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
INE_094/2022
0,00 € DOTEHO, spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves