Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. August 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
NZ_012/2022
0,00 € BUCHVALD s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
31. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 219/2022/C.
NZHB_222/2022
0,00 € Biloruská Gabriela Mesto Spišská Nová Ves
31. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 227/2022/C.
NZHB_230/2022
0,00 € Mikloš Rastislav, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
31. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 231/2022/C.
NZHB_234/2022
0,00 € Jasenčáková Nadežda Mesto Spišská Nová Ves
1. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 234/2022/C.
NZHB_237/2022
0,00 € Žoldák Vladimír, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
1. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 235/2022/C.
NZHB_238/2022
0,00 € Bartoněk Richard Mesto Spišská Nová Ves
1. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 241/2022/C.
NZHB_244/2022
0,00 € Ogurčáková Františka, Mgr. Mesto Spišská Nová Ves
7. September 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_392
ZOS_008/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Spišská Nová Ves
7. September 2022
Zmluva o výpožičke
ZOV_005/2022
0,00 € Slovak Retail Project Gamma k.s. Mesto Spišská Nová Ves
14. September 2022
Zmluva o spolupráci
ZOS_009/2022
0,00 € Obec Smižany Mesto Spišská Nová Ves
19. September 2022
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 347/2022.
INE_071/2022
0,00 € Legezová Katarína Mesto Spišská Nová Ves
19. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo 182/2022, 3122EB - Rekonštrukcia hotela Šport
DOUZ004/2022
0,00 € EUROBAU s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
23. September 2022
Darovacia zmluva
DZ_011/2022
0,00 € Palenčárová Marta Mesto Spišská Nová Ves
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 252/2022/C.
NZHB_255/2022
0,00 € Bigoš Peter Mesto Spišská Nová Ves
26. September 2022
Doplnok č. 8 ku Kolektívnej zmluve
INE_072/2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Meste SNV Mesto Spišská Nová Ves
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 259/2022/C.
NZHB_262/2022
0,00 € Vencel Štefan Mesto Spišská Nová Ves
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 261/2022/C.
NZHB_264/2022
0,00 € Dunčková Dana Mesto Spišská Nová Ves
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 270/2022/C.
NZHB_273/2022
0,00 € Laputková Zuzana Mesto Spišská Nová Ves
28. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
INE_073/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišská Nová Ves
4. Október 2022
Zmluva o vypôžičke
ZOV_007/2022
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves