Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
HLZ_Mesto plné detí
HLZ_002/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) Mesto Spišská Nová Ves
1. Jún 2022
Zmluva o gratovom účte
INE_054/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Mesto Spišská Nová Ves
1. Jún 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_003/2022
0,00 € Bytové družstvo Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
3. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 123/2022/C.
NZHB_125/2022
0,00 € Čarníková Ľudmila Mesto Spišská Nová Ves
21. Jún 2022
Dodatok č. 2. k Zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC411-2019-61/ALH2
NFP_005/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Spišská Nová Ves
25. Jún 2022
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 0082/2015/CE (NZ_7112015)
INE_058/2022
0,00 € AMC company s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25. Jún 2022
Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej turistickej karty SR a Spiš
ZOS_003/2022
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Mesto Spišská Nová Ves
29. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 003/2021
ZOD_023/2022
0,00 € ARKA-architektonická kancelária, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Mesto Spišská Nová Ves
29. Jún 2022
Zmluva o vklade hotovosti v bezpečnostných jedorazových obaloch klientov VÚB
INE_059/2022
0,00 € Všeobecná úverova banka, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému
ZOPS_017/2022
0,00 € DataCenturm elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Mesto Spišská Nová Ves
30. Jún 2022
Zámenná zmluva
ZZ_001/2022
0,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
30. Jún 2022
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
INE_061/2022
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Mesto Spišská Nová Ves
5. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia - zmena v osobe prijímateľa (SLNIEČKO Spiš s.r.o.) a v názve školy na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zmene v sieti škôl a školských zariadení SR
INE_062/2022
0,00 € Vavreková Júlia, Mgr. Mesto Spišská Nová Ves
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 135/2022/C.
NZHB_137/2022
0,00 € Krauszová Marcela, Mgr. Mesto Spišská Nová Ves
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 144/2022/C.
NZHB_146/2022
0,00 € Horváth Peter Mesto Spišská Nová Ves
8. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_020
ZOS_004/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Spišská Nová Ves
9. Júl 2022
Dodatok č. 2 k ZoD - Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach - 1. etapa
ZOD_027/2022
0,00 € ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 172/2022/C.
NZHB_174/2022
0,00 € Dermek Jozef Mesto Spišská Nová Ves
14. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č.1 GWR
ZOPS_018/2022
0,00 € Green Wave recycling s.r.o Mesto Spišská Nová Ves
14. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_004/2022
0,00 € Ecorp, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves