Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 359/SF/2015
NZNB_028/2022
0,00 € Říhová Dana, NOSTALGIE Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 331/SF/2011
NZNB_029/2022
0,00 € Říhová Dana, NOSTALGIE Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2022
Zmena dohody č. 21/44/010/39 uzatvorenej podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z.
INE_030/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2022
úprava zmluvných ustanovení
NFP_002/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2022
Predlženie termínu realizácie diela: Vyhliadková veža Šulerloch SNV
ZOD_007/2022
0,00 € VF-company s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
27. Apríl 2022
záujem na spoločnom postupe a spouprácipri príprae a organizácii podujatia
INE_031/2022
0,00 € Slovenský zväz cyklistiky Mesto Spišská Nová Ves
27. Apríl 2022
Zmena nájomcu
INE_032/2022
0,00 € Modrý vrch s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Apríl 2022
Zmluva o bežnom účte - Obnova domova dôchodcov SNV
INE_034/2022
0,00 € Všeobecná úverova banka, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
30. Apríl 2022
Dodatok k Nájomnej zmluve č. 379/2008 za dočasné užívanie pozemku s predkupným právom - úprava rozsahu užívania pozemkov urťených na výstavbu a prevádzku "Strediska cestovného ruchu horSKIpark Spišská Nová Ves - mestká časť Novoveská Huta"
NZ_005/2022
0,00 € SKILAB, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
6. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy 0107/2008 o prenájme softwwarového vybavenia Deskline pre informačný a rezervačný systém (IRS) SNV
DOUZ002/2022
0,00 € Sitour spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
11. Máj 2022
Zmluva o grantovom účte
INE_040/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
18. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZOPS_016/2022
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mesto Spišská Nová Ves
18. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_002/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
ZOPFPO_010/2022
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 95/2022/C.
NZHB_097/2022
0,00 € Grešo Dušan, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
19. Máj 2022
Zmluva č. 193/2022 o poskytovaní sociálnej služby.
INE_047/2022
0,00 € Kandriková Helena Mesto Spišská Nová Ves
19. Máj 2022
Zmluva č. 67/2022 o poskytovaní sociálnej služby.
INE_048/2022
0,00 € Ogurčáková Margita Mesto Spišská Nová Ves
19. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 101/2022/C.
NZHB_103/2022
0,00 € Fabian Rudolf Mesto Spišská Nová Ves
23. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena
INE_050/2022
0,00 € Harmata Slavomír Mesto Spišská Nová Ves
1. Jún 2022
HLZ_koncerty z veže
HLZ_001/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) Mesto Spišská Nová Ves