Centrálny register zmlúv

Obec Vlachovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu
1
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Vlachovo
2. Máj 2023
Z M L U V A č. E4260 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4260 08U02
Doplnená
204 107,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0736 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
č. 323 0736
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlachovo
17. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
1
Doplnená
0,00 € SEWA a.s. Obec Vlachovo
30. Marec 2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlacvhovo v roku 2023
1/2023
1 000,00 € Obec Vlachovo OZ Stromíš
30. Marec 2023
Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachovo v roku 2023
2/2023
500,00 € Obec Vlachovo OZ Vlachovo Motorsport Team
30. Marec 2023
Zmluva č. 3/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachovo v roku 2023
3/2023
500,00 € Obec Vlachovo Motocrossový klub
30. Marec 2023
Zmluva č. 4/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachovo v roku 2023
4/2023
500,00 € Obec Vlachovo Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku Vlachovo
13. Marec 2023
Kúpna zmluva na pozemok
1
Doplnená
501,00 € Ing. Miloš Hajdúk Obec Vlachovo
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 3/2022
3/2022
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Nižná Slaná Obec Vlachovo
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KŽP-PO4-SC431-2015-6/234
Doplnená
204 193,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Vlachovo
31. Január 2023
Zmluva o dielo č. 240123
240123
Doplnená
211 136,00 € RK TECH, s.r.o. Obec Vlachovo
4. Január 2023
o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času
1
50,00 € Mesto Dobšiná Obec Vlachovo
21. December 2022
Zmluva o grantovom účte
1
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Vlachovo
21. December 2022
Zmluva moderneobce.sk
1
Doplnená
0,00 € EWorks.sk s.r.o. Obec Vlachovo
24. Október 2022
Zmluva o dielo
1
440,00 € Žofia Hajdúková Obec Vlachovo
24. Október 2022
Zmluva o dielo
Strechy GAL
10 473,68 € Strechy GAL s.r.o. Obec Vlachovo
12. Október 2022
Zmluva o dielo č. 1601/22
1601/22
Doplnená
85 501,48 € ENERGOVOD, s.r.o. Obec Vlachovo
30. September 2022
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
tz2022-09-23nv1
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlachovo
30. September 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2022-09-23nv2
594,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlachovo