Centrálny register zmlúv

Obec Vlachovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva o preprave vecí - prevoze stravy č. 1/2024
Zmluva o preprave vecí - prevoze stravy č. 1/2024
2,00 € Obec Gočovo Obec Vlachovo
14. Február 2024
Kúpno - predajná zmluva
Kúpno - predajná zmluva
150,00 € Zlatica Kubasková Obec Vlachovo
1. Február 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlachovo
1. Február 2024
Zmluva o aktualizácii dát katastra, systémovej podpore a licenčná zmluva
Zmluva o aktualizácii dát katastra, systémovej podpore a licenčná zmluva
54,00 € TOPSET Slolutions, s.r.o. Obec Vlachovo
25. Január 2024
Zmluva o vykonaní auditu
Zmluva o vykonaní auditu
2 040,00 € GemerAudit, spol. s.r.o. Obec Vlachovo
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb
0,00 € Energo audit, s.r.o. Obec Vlachovo
5. Január 2024
ZMLUVA "COMPLETE" O POSKYTOVANí SLUžIEB ELEKTRONICKéHO MONITORINGU č. 1475/2023
1475/2023
261,00 € Commander Services s.r.o. Obec Vlachovo
14. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu
1
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Vlachovo
8. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva o dodávke elektriny
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Vlachovo
13. December 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku.
1
Doplnená
398,00 € Poľnohospodárske družstvo Vlachovo Obec Vlachovo
7. November 2023
Zmluva o dielo č. 61123
61123
149 862,62 € Energia RV s.r.o., Obec Vlachovo
6. November 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
1 700,00 € Gemini Group s.r.o. Obec Vlachovo
23. Október 2023
Zmluva č. POD 127/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
POD 127/2023
4 942,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Vlachovo
4. Október 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č.1
5 203,00 € Strechy GAL s.r.o. Obec Vlachovo
26. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok č. 2
140,00 € Mgr. Eva Kasperová Obec Vlachovo
25. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok č.1
2 560,00 € Róbert Mol Obec Vlachovo
7. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok
30 000,00 € Ing. Jaroslav Breznen Obec Vlachovo
6. September 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
460,00 € Mgr. Juraj Kováč Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí ozvučovacích služieb
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí ozvučovacích služieb
500,00 € Jozef Saxon Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o účinkovaní č. 1/2023
Zmluva o účinkovaní č. 1/2023
150,00 € Folklórna skupina Kluknavčanka Obec Vlachovo