Centrálny register zmlúv

Obec Vlachovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva o dodávke elektriny
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Vlachovo
13. December 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku.
1
Doplnená
398,00 € Poľnohospodárske družstvo Vlachovo Obec Vlachovo
7. November 2023
Zmluva o dielo č. 61123
61123
149 862,62 € Energia RV s.r.o., Obec Vlachovo
6. November 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
1 700,00 € Gemini Group s.r.o. Obec Vlachovo
23. Október 2023
Zmluva č. POD 127/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
POD 127/2023
4 942,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Vlachovo
4. Október 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č.1
5 203,00 € Strechy GAL s.r.o. Obec Vlachovo
26. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok č. 2
140,00 € Mgr. Eva Kasperová Obec Vlachovo
25. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok č.1
2 560,00 € Róbert Mol Obec Vlachovo
7. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok
30 000,00 € Ing. Jaroslav Breznen Obec Vlachovo
6. September 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
460,00 € Mgr. Juraj Kováč Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí ozvučovacích služieb
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí ozvučovacích služieb
500,00 € Jozef Saxon Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o účinkovaní č. 1/2023
Zmluva o účinkovaní č. 1/2023
150,00 € Folklórna skupina Kluknavčanka Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o účinkovaní č. 2/2023
Zmluva o účinkovaní č.2/2023
100,00 € Folklórna skupina Genšenky Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o účinkovaní č. 3/2023
Zmluva o účinkovaní č. 3/2023
500,00 € Dedinská folklórna skupina Parchovianka Obec Vlachovo
4. September 2023
Darovacia zmluva č.1/2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
500,00 € Obec Vlachovo Neinvestičný fond VODÁRNE
26. Jún 2023
Zmluva č. ZO/2018A8676-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobnýcvh údajov
ZO/2018A8676-2
Doplnená
48,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Vlachovo
2. Máj 2023
Z M L U V A č. E4260 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4260 08U02
Doplnená
211 135,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0736 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
č. 323 0736
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlachovo
17. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
1
Doplnená
0,00 € SEWA a.s. Obec Vlachovo
30. Marec 2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlacvhovo v roku 2023
1/2023
1 000,00 € Obec Vlachovo OZ Stromíš