Centrálny register zmlúv

Obec Vlachovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o dielo č. 240123
240123
211 136,00 € RK TECH, s.r.o. Obec Vlachovo
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KŽP-PO4-SC431-2015-6/234
Doplnená
204 193,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Vlachovo
12. Október 2022
Zmluva o dielo č. 1601/22
1601/22
Doplnená
85 501,48 € ENERGOVOD, s.r.o. Obec Vlachovo
23. August 2022
Zmluva č. E67 08U02
E67 08U02
Doplnená
78 495,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
28. Jún 2022
Zmluva o zvere, vývoze a likvidácii odpadu
o zbere, vývoze a likvidácii odpadu
Doplnená
20 118,36 € FÚRA s.r.o. Obec Vlachovo
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 06703/2022/ORR 31752
06703/2022/ORR 31752
10 666,67 € Košický samosprávny kraj Obec Vlachovo
24. Október 2022
Zmluva o dielo
Strechy GAL
10 473,68 € Strechy GAL s.r.o. Obec Vlachovo
27. Máj 2022
Zmluva č. 3220692 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dorovoľnej požiarnej ochrany Sovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákoníka
3220692
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlachovo
28. Jún 2022
Zmluva o vykonaní auditu
o vykonaní auditu
1 650,00 € GemerAudit, spol.s.r.o. Obec Vlachovo
30. September 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2022-09-23nv2
594,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlachovo
13. Marec 2023
Kúpna zmluva na pozemok
1
501,00 € Ing. Miloš Hajdúk Obec Vlachovo
24. Október 2022
Zmluva o dielo
1
440,00 € Žofia Hajdúková Obec Vlachovo
14. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Mgr. Juraj Kováč
420,00 € Mgr. Juraj Kováš Obec Vlachovo
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
tz2022-09-23nv3
408,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlachovo
8. August 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
120,00 € Silvia Pauček Ujházyová Obec Vlachovo
4. Január 2023
o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času
1
50,00 € Mesto Dobšiná Obec Vlachovo
27. Máj 2022
Úverová zmluva č. 324064-2020
324064-2020
Doplnená
131 873,30 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Vlachovo
27. Jún 2022
Darovacia zmluva č. 2022/816-HM
2022/816-HM
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR Obec Vlachovo
8. August 2022
Zmluva o účinkovaní č. 1/2022
1/2022
0,00 € Folklórny súbor Heľpan Obec Vlachovo
30. September 2022
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
tz2022-09-23nv1
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlachovo