Centrálny register zmlúv

Obec Vlachovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o dielo č. 240123
240123
Doplnená
211 136,00 € RK TECH, s.r.o. Obec Vlachovo
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KŽP-PO4-SC431-2015-6/234
Doplnená
204 193,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Vlachovo
2. Máj 2023
Z M L U V A č. E4260 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4260 08U02
Doplnená
211 135,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
7. November 2023
Zmluva o dielo č. 61123
61123
149 862,62 € Energia RV s.r.o., Obec Vlachovo
12. Október 2022
Zmluva o dielo č. 1601/22
1601/22
Doplnená
85 501,48 € ENERGOVOD, s.r.o. Obec Vlachovo
23. August 2022
Zmluva č. E67 08U02
E67 08U02
Doplnená
78 495,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
7. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok
30 000,00 € Ing. Jaroslav Breznen Obec Vlachovo
28. Jún 2022
Zmluva o zvere, vývoze a likvidácii odpadu
o zbere, vývoze a likvidácii odpadu
Doplnená
20 118,36 € FÚRA s.r.o. Obec Vlachovo
28. Marec 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
20 000,00 € Viničky service, s.r.o. Obec Vlachovo
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 06703/2022/ORR 31752
06703/2022/ORR 31752
10 666,67 € Košický samosprávny kraj Obec Vlachovo
24. Október 2022
Zmluva o dielo
Strechy GAL
10 473,68 € Strechy GAL s.r.o. Obec Vlachovo
4. Október 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č.1
5 203,00 € Strechy GAL s.r.o. Obec Vlachovo
23. Október 2023
Zmluva č. POD 127/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
POD 127/2023
4 942,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Vlachovo
27. Máj 2022
Zmluva č. 3220692 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dorovoľnej požiarnej ochrany Sovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákoníka
3220692
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlachovo
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0736 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
č. 323 0736
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlachovo
27. Marec 2024
ZMLUVA č. 324 0742 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
ZMLUVA č. 324 0742
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlachovo
25. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok č.1
2 560,00 € Róbert Mol Obec Vlachovo
25. Január 2024
Zmluva o vykonaní auditu
Zmluva o vykonaní auditu
2 040,00 € GemerAudit, spol. s.r.o. Obec Vlachovo
6. November 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
1 700,00 € Gemini Group s.r.o. Obec Vlachovo
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
1 700,00 € Gemini Group s.r.o Obec Vlachovo