Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3MŠ-PKPO_310
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Toporec
24. Október 2023
Dodatok č. 2 k kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2023
Dodatok č. 2 k kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2023
0,00 € Štefan Maslejak, Sládkovičova 378/8, 065 03 Podolínec Obec Toporec
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIY3 s názvom: MIESTNE OBČIANSKE a PREVENTÍVNE SLUŽBY TOPOREC
721/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
13. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
1/174/24Pv
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Toporec
13. Február 2024
DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2016/62
DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve č. PZS/2/2019/62
0,00 € Nemocnica Poprad, a. s., Banícka 803, 05845 Poprad Obec Toporec
10. Apríl 2024
ZMLUVA o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
574/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
22. Apríl 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. SZ2020/PO8012
0,00 € Espik Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Toporec
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
3/2024
0,00 € TANOT, s. r. o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou Obec Toporec
23. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia školským a predškolským zariadeniam
4/2024
0,00 € GAS Familia, s. r. o., Stará Ľubovňa Obec Toporec