Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
QUO-13439725-Y4Y2S7
0,00 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Toporec
17. August 2022
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1 uzavretý dňa 27.07.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve 7/2022
0,00 € Adam Zemjanek Obec Toporec
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 9/2022
0,00 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS Obec Toporec
12. Október 2022
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021-004301
01
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Toporec
28. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16/2022-2023 - OA
16/2022-2023 - OA
0,00 € Obec Toporec Spojená škola
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
13/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
14/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
15/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žkaov
16/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda pre zabezpečenie odbornej praxe žiakov
17/2022
0,00 € Obec Toporec SOŠ sv. Klementa Hofbauera
28. Október 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu
18/2022
0,00 € T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Obec Toporec
21. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/46/010/24
0,00 € Obec Toporec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok
28. November 2022
ZMLUVA o nájme bytu
2/2022/BD
0,00 € Obec Toporec Patrícia Pompová
13. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/46/012/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok Obec Toporec
17. Január 2023
Zámenná zmluva
1/2023
0,00 € Ján Varchol Obec Toporec
8. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
0,00 € Nolen, s. r. o., Revolučná 708, 059 07 Lendak Obec Toporec
21. Február 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"
23/46/054/53
0,00 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
2. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
7/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Toporec
14. Marec 2023
Zmluva o Balíkovom účte
8/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec
14. Marec 2023
Zmluva o Elektronickej službe Business24
9/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec