Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446212
56,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446706
56,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
17. August 2022
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických osôb
6620041687
54,63 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446474
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626447194
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626445906
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446976
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
26. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich FO
6630127556
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Obec Toporec
20. Máj 2022
KÚPNA ZMLUVA K NEHNUTEĽNOSTI
8/2022
1,00 € Obec Toporec František Novajovský, Helena Novajovská
17. August 2022
KÚPNA ZMLUVA K NEHNUTEĽNOSTI
10/2022
1,00 € Martin Martinkovič, Komenského 583/1, 058 01 Poprad Obec Toporec
26. Február 2023
KÚPNA ZMLUVA
KZ č. 1/2023
1,00 € Obec Toporec Bc. Marián Pokrivčák
8. Marec 2023
Kúpna zmluva
04/2023
1,00 € Bc. Marián Pokrivčák Obec Toporec
25. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2/2022
0,00 € Ing. Milan Štupák - IVS Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
25. Máj 2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 6/2022
0,00 € TRUCK TATRY s. r. o. Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
25. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
44/2021-2022 - OA
0,00 € Obec Toporec Spojená škola
25. Máj 2022
Dodatok k servisnej zmluve o zvýšení cien papiera
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve 25/2020
0,00 € DD21, s. r. o., Švábska 107, 080 01 Prešov Obec Toporec
25. Máj 2022
Dodatok č. 1/2022 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 01.08.2007
Dodatok č. 1/2022 k Mandátnej zmluve
0,00 € Vlasta Korpová, BTSPO, Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad Obec Toporec
16. Júl 2022
DODATOK k ZMLUVE O DIELO podpísanej dňa 22.10.2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo podpísanej dňa 22.10
0,00 € CESTY KOŠICE s. r. o. Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
17. August 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2022/PO1070
0,00 € Espik Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Toporec
17. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
132022
0,00 € innogy Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Obec Toporec