Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2022
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
7 284,82 € Nolen, s. r. o., Revolučná 708, 059 07 Lendak Obec Toporec
10. Apríl 2024
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/46/054/12
7 121,52 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
31. Október 2023
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/46/054/1340
6 850,00 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
17. Máj 2023
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/46/054/270
4 932,00 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
28. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/46/53G/23
4 745,48 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec Obec Toporec
25. Máj 2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 22 /46/054/88 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania
Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/46/054/88
3 662,96 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
28. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/46/53G/24
3 163,64 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec Obec Toporec
19. September 2023
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb
ZMLUVA č. 16/2023 o poskytovaní audítorských služi
3 096,00 € Ing. Daniela Dudová, Levočská 212, 058 01 Poprad Obec Toporec
17. Máj 2023
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/46/054/827
3 079,80 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
31. Máj 2022
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
322 0900
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
1. Jún 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3230907
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Toporec
22. Apríl 2024
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
324 0916
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Toporec
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamest
23/46/054/1103
2 875,20 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
26. Júl 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
17/2023
2 040,00 € Mgr. art. Norbert Pompa Dis. art Obec Toporec
20. Január 2023
POISTKA - Firma & Ochrana
9160158088
2 001,20 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
16. September 2022
Zmluva
12/2022
1 800,00 € Bc. Norbert Pompa Dis. art., Na lúkach 1346, 934 01 Levice Obec Toporec
22. Apríl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
2/2024
1 800,00 € Ing. Ján Kunák Obec Toporec
20. Január 2023
Príkazná zmluva
19/2022
1 000,00 € PhDr. Miroslav Turčan Obec Toporec
26. Október 2023
ZMLUVA č. 993/2023/OPR o poskytnutí dotácie
993/2023/OPR
1 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Toporec
13. Február 2024
POISTKA Firma & Ochrana
9160147312
963,84 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec