Centrálny register zmlúv

Obec Pusté Čemerné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-70
Z18/2023
79 590,00 € Fond na podporu športu Obec Pusté Čemerné
17. Október 2023
Kúpna zmluva
Z20/2023
40 000,00 € Ľudmila Sidorová, rod. Stiskalová Obec Pusté Čemerné
18. Október 2023
Zmluva o termínovanom úvere
Z22/2023
30 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Pusté Čemerné
1. August 2023
Zmluva o dielo
Z15/2023
5 479,36 € STAVENA, stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. Obec Pusté Čemerné
3. August 2022
Zmluva o dielo č. 2022/10
2022/10
5 311,70 € GeCom, s.r.o. Obec Pusté Čemerné
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Z3/2023
4 000,00 € Obec Pusté Čemerné Telovýchovná jednota Pusté Čemerné
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
2022/14
720,00 € Ing. Anna Mamajová Obec Pusté Čemerné
17. Máj 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
500,00 € SLOVAK SOLAR ENERGY, s.r.o. Obec Pusté Čemerné
26. Máj 2023
Darovacia zmluva
Z11/2023
500,00 € SLOVAK SOLAR ENERGY, s.r.o. Obec Pusté Čemerné
21. Júl 2023
Príkazná zmluva č. 1/2023
Z13/2023
400,00 € Ing. Ladislav Szilágyi Obec Pusté Čemerné
9. Január 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Z1/2023
240,00 € MMPR. s.r.o. Obec Pusté Čemerné
26. Máj 2023
Darovacia zmluva
Z12/2023
200,00 € SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. Obec Pusté Čemerné
14. Február 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Z2/2023
31,00 € Obec Pusté Čemerné Mesto Košice
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
-CRZ-
0,00 € Obec Pusté Čemerné
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2022
0,00 € Folklórna spevácka skupina Čemerňanka Obec Pusté Čemerné
31. Máj 2022
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
2022/09
0,00 € Obec Pusté Čemerné
23. August 2022
Príloha číslo 1 k zmluve č. VMI0803201505A
2022/11
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Pusté Čemerné
2. September 2022
Zmluva o grantovom účte
2022/12
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Pusté Čemerné
21. September 2022
Dohoda č. 22/42/014/50
2022/13
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Pusté Čemerné
28. December 2022
Dohoda o urovnaní
2022/15
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pusté Čemerné