Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Pusté Čemerné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/05434/001
Z20/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pusté Čemerné
28. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z19/2024
400,00 € Urbariát, pozemkové spoločenstvo Pusté Čemerné Obec Pusté Čemerné
26. Jún 2024
Príkazna zmluva č. 1/2024
Z18/2024
1 200,00 € Ing. Ladislav Szilágyi Obec Pusté Čemerné
21. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z16/2024
200,00 € EBA, s.r.o. Obec Pusté Čemerné
21. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z17/2024
500,00 € Ing. Juraj Jevin Obec Pusté Čemerné
19. Jún 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
Z15/2024
0,00 € IMO-CRANE, s.r.o. Obec Pusté Čemerné
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Z14/2024
1 800,00 € Folklórna spevácka skupina Čemerňanka Obec Pusté Čemerné
22. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
Z13/2024
150,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Obec Pusté Čemerné
21. Máj 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní projektu športovej infraštruktúry
Z12/2024
0,00 € Obec Pusté Čemerné Telovýchovná jednota Pusté Čemerné
30. Apríl 2024
Darovacia zmluva
Z11/2024
1 000,00 € Ekologické služby a. s. Obec Pusté Čemerné
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 40-000051959PO2012
Z10/2024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Pusté Čemerné
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Z8/2024
5 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Pusté Čemerné
4. Apríl 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
Z9/2024
1 000,00 € Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Obec Pusté Čemerné
14. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 6/2019-S1
Z6/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Obec Pusté Čemerné
14. Marec 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. 6/2019 - K1
Z7/2024
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Obec Pusté Čemerné
8. Marec 2024
Autorská zmluva o dielo
Z5/2024
500,00 € PaedDr. Martin Molnár Obec Pusté Čemerné
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Z4/2024
0,00 € Telovýchovná jednota Pusté Čemerné Obec Pusté Čemerné
15. Február 2024
Darovacia zmluva
Z3/2024
500,00 € SLOVAK SOLAR ENERGY, s. r. o. Obec Pusté Čemerné
1. Február 2024
Zmluva o balíkovom účte
Z1/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Pusté Čemerné
1. Február 2024
Zmluva o Elektronickej službe
Z2/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Pusté Čemerné