Centrálny register zmlúv

Obec Pusté Čemerné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Darovacia zmluva
Z11/2023
500,00 € SLOVAK SOLAR ENERGY, s.r.o. Obec Pusté Čemerné
26. Máj 2023
Darovacia zmluva
Z12/2023
200,00 € SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. Obec Pusté Čemerné
11. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
Z10/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Pusté Čemerné
3. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/42/054/609
Z9/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Michalovce Obec Pusté Čemerné
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Z5/2023
0,00 € Obec Pusté Čemerné Folklórna spevácka skupina Čemerňanka
14. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Z7/2023
0,00 € Obec Pusté Čemerné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
14. Apríl 2023
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
Z8/2023
0,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Pusté Čemerné
31. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Z6/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)) Obec Pusté Čemerné
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Z3/2023
4 000,00 € Obec Pusté Čemerné Telovýchovná jednota Pusté Čemerné
27. Február 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 6/2019 - K1
Z4/2023
0,00 € Obec Pusté Čemerné Mestský podnik služieb mesta Strážske
14. Február 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Z2/2023
31,00 € Obec Pusté Čemerné Mesto Košice
9. Január 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Z1/2023
240,00 € MMPR. s.r.o. Obec Pusté Čemerné
28. December 2022
Dohoda o urovnaní
2022/15
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pusté Čemerné
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
2022/14
720,00 € Ing. Anna Mamajová Obec Pusté Čemerné
21. September 2022
Dohoda č. 22/42/014/50
2022/13
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Pusté Čemerné
2. September 2022
Zmluva o grantovom účte
2022/12
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Pusté Čemerné
23. August 2022
Príloha číslo 1 k zmluve č. VMI0803201505A
2022/11
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Pusté Čemerné
3. August 2022
Zmluva o dielo č. 2022/10
2022/10
5 311,70 € GeCom, s.r.o. Obec Pusté Čemerné
31. Máj 2022
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
2022/09
0,00 € Obec Pusté Čemerné
17. Máj 2022
Darovacia zmluva
-CRZ-
500,00 € SLOVAK SOLAR ENERGY, s.r.o. Obec Pusté Čemerné