Centrálny register zmlúv

Obec Pusté Čemerné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP23/05434/001
Z19/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pusté Čemerné
20. September 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-70
Z18/2023
79 590,00 € Fond na podporu športu Obec Pusté Čemerné
4. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z17/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pusté Čemerné
1. August 2023
Zmluva o dielo
Z15/2023
5 479,36 € STAVENA, stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. Obec Pusté Čemerné
27. Júl 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Z14/2023
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Pusté Čemerné
21. Júl 2023
Príkazná zmluva č. 1/2023
Z13/2023
400,00 € Ing. Ladislav Szilágyi Obec Pusté Čemerné
26. Máj 2023
Darovacia zmluva
Z11/2023
500,00 € SLOVAK SOLAR ENERGY, s.r.o. Obec Pusté Čemerné
26. Máj 2023
Darovacia zmluva
Z12/2023
200,00 € SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. Obec Pusté Čemerné
11. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
Z10/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Pusté Čemerné
3. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/42/054/609
Z9/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Michalovce Obec Pusté Čemerné
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Z5/2023
0,00 € Obec Pusté Čemerné Folklórna spevácka skupina Čemerňanka
14. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Z7/2023
0,00 € Obec Pusté Čemerné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
14. Apríl 2023
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
Z8/2023
0,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Pusté Čemerné
31. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Z6/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)) Obec Pusté Čemerné
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Z3/2023
4 000,00 € Obec Pusté Čemerné Telovýchovná jednota Pusté Čemerné
27. Február 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 6/2019 - K1
Z4/2023
0,00 € Obec Pusté Čemerné Mestský podnik služieb mesta Strážske
14. Február 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Z2/2023
31,00 € Obec Pusté Čemerné Mesto Košice
9. Január 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Z1/2023
240,00 € MMPR. s.r.o. Obec Pusté Čemerné
28. December 2022
Dohoda o urovnaní
2022/15
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pusté Čemerné
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
2022/14
720,00 € Ing. Anna Mamajová Obec Pusté Čemerné