Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
054/2024
2 100,00 € Ing. Dáša Polončáková Obec Kecerovce
16. Júl 2024
Nájomná zmluva č.25 /2024 - prenájom hrobového miesta
053/2024
10,50 € Viliam Gábor Obec Kecerovce
16. Júl 2024
Nájomná zmluva č.24 /2024 - prenájom hrobového miesta
052/2024
10,50 € Rastislav Duna Obec Kecerovce
29. Jún 2024
Dodatok k zmluve
051/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kecerovce
29. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
050/2024
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Kecerovce
29. Jún 2024
Zamestnávateľská zmluva
049/2024
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
048/2024
1 600,00 € Igor Gábor, Žaneta Gáborová Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
047/2024
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
046/2024
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
045/2024
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
5. Jún 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
044/2024
2 865,00 € Petr Gábor, Dana Gáborová Obec Kecerovce
5. Jún 2024
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
043/2024
21,00 € Marcela Vidličková Obec Kecerovce
5. Jún 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
042/2024
1 480,00 € Radka Jurašková, Erik Vidlička Obec Kecerovce
31. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
041/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Kecerovce
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
040/2024
395,00 € Radka Tancošová Obec Kecerovce
29. Máj 2024
Zmluva o bežnom účte
039/2024
0,00 € VÚB, a.s. Obec Kecerovce
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
038/2024
4 004,00 € Viktor Gábor, Emília Gáborová Obec Kecerovce
23. Máj 2024
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
037/2024
0,00 € Ladislav Gábor Obec Kecerovce
23. Máj 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
ZoP/2024/194- BZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Poistná zmluva
5509001645
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce