Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Poistná zmluva
5110001501
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
2110046791
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom
6828901631
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Zmluva o palivových kartách Shell
018/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
72185584
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistenie moje auto
016/2023
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
1248128888
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
19. Marec 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
014/2023
21,00 € Mária Mináriková Obec Kecerovce
2. Marec 2023
Zmluva o dielo
013/2023
22 920,00 € VEQER, s.r.o. Obec Kecerovce
28. Február 2023
Zmluva o prevádzke zariadenia HP PageWide Managed MFP P77740dn
012/2023
0,00 € PAPERA s.r.o. Obec Kecerovce
28. Február 2023
Zmluva o prevádzke zariadenia HP PageWide P57750nw
011/2023
0,00 € PAPERA s.r.o. Obec Kecerovce
21. Február 2023
Zmluva o dielo
010/2023
11 760,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Obec Kecerovce
14. Február 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
009/2023
21,00 € Darina Ďurašková Obec Kecerovce
9. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve
008/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Kecerovce
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služby
007/2023
0,00 € URBITECH s.r.o. Obec Kecerovce
31. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
002/2023
21,00 € Rudolf Gábor Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2023
005/2023
1 250,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku OPINÁ Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2023
004/2023
2 500,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva č.1/2022 o zverení majetku
1/2022
0,00 € Základná škola Kecerovce 79 Obec Kecerovce
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
1E/2023
780,00 € IKOMI, s.r.o. Obec Kecerovce