Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
52/2022
0,00 € Anna Rezanková Obec Kecerovce
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/2022
0,00 € Vzdelávacie a poradentské centrum Obec Kecerovce
30. November 2022
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve
069/2022
0,00 € Stredná odborná škola technická Obec Kecerovce
30. November 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
068/2022
20,00 € Vzdelávacie a poradentské centrum Obec Kecerovce
28. November 2022
Dohoda
22/41/054/717
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
24. November 2022
Darovacia zmluva
KRHZ—KE—VO-318/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kecerovce
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
065/2022
0,00 € Mesto Košice Obec Kecerovce
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
064/2022
0,00 € CVČ pri ZŠ s MŠ Rozhanovce Obec Kecerovce
31. Október 2022
Darovacia zmluva
KRHZ-KE-VO-426/2022
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kecerovce
26. Október 2022
Kúpna zmluva
062/2022
665,00 € Michal Gábor, Renáta Gáborová Obec Kecerovce
24. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/41/010/26
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
17. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
060/2022
1 550,00 € Ing. Dáša Polončáková Obec Kecerovce
28. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
059/2022
0,00 € VEQER, s.r.o. Obec Kecerovce
28. September 2022
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
058/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Kecerovce
28. September 2022
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
057/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Kecerovce
16. September 2022
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Z0901AVK004
0,00 € KOSIT EAST s.r.o. Obec Kecerovce
16. September 2022
Rámcová dohoda
055/2022
0,00 € RILAGO s.r.o. Obec Kecerovce
12. September 2022
Dohoda o náhrade škody
054/2022
1 764,00 € Ing. Pavol Jesenský Obec Kecerovce
12. September 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
053/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kecerovce
29. August 2022
Kúpna zmluva
051/2022
2 014,47 € Vladimír Turták, Patrícia Turtáková Obec Kecerovce