Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
068/2023
0,00 € Tomáš Gábor Obec Kecerovce
7. November 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001267-023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kecerovce
7. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
070/2023
0,00 € Martin Vidlička, Jasmína Vidličková Obec Kecerovce
7. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_287
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Kecerovce
7. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
072/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
13. November 2023
Dodatok k zmluve
A9875965
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
13. November 2023
Dodatok k zmluve
A3931602
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
6. December 2023
Kúpna zmluva
080/2023
0,00 € Alojz Konkoľovsky, Marta Konkoľovska, Mgr. Ing. Martin Dulina Obec Kecerovce
11. December 2023
Nájomná zmluva na pozemok vo vlastníctve obce
083/2023
0,00 € Frederik Duna Obec Kecerovce
11. December 2023
Zmluva o dielo
084/2023
0,00 € A-club s.r.o. Obec Kecerovce
4. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
672/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Kecerovce
4. Január 2024
Poistná zmluva
002/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
22. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
003/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Rámcová dohoda - príprava jedál a donáška stravy pre ZŠ
033/2024
0,00 € Brala s.r.o. Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
034/2024
0,00 € HOOK, s.r.o. Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Poistná zmluva
5509001645
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
23. Máj 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
ZoP/2024/194- BZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kecerovce
23. Máj 2024
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
037/2024
0,00 € Ladislav Gábor Obec Kecerovce
29. Máj 2024
Zmluva o bežnom účte
039/2024
0,00 € VÚB, a.s. Obec Kecerovce
31. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
041/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Kecerovce