Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Rámcová kupná zmluva č. 2022613
2022613
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Obec Kecerovce
27. December 2022
Dodatok č.1 k dohode č. 22/41/054/717
078/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva č.1/2022 o zverení majetku
1/2022
0,00 € Základná škola Kecerovce 79 Obec Kecerovce
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služby
007/2023
0,00 € URBITECH s.r.o. Obec Kecerovce
9. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve
008/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Kecerovce
28. Február 2023
Zmluva o prevádzke zariadenia HP PageWide P57750nw
011/2023
0,00 € PAPERA s.r.o. Obec Kecerovce
28. Február 2023
Zmluva o prevádzke zariadenia HP PageWide Managed MFP P77740dn
012/2023
0,00 € PAPERA s.r.o. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
1248128888
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistenie moje auto
016/2023
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
72185584
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Zmluva o palivových kartách Shell
018/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom
6828901631
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
2110046791
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
5110001501
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Kecerovce
4. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní
ZML-3—63/2021-230
0,00 € Slovenská republika – Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Kecerovce
4. Apríl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
082/2022
0,00 € M&C GROUP s.r.o. Obec Kecerovce
3. Máj 2023
Poistná zmluva
8019415284
0,00 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Kecerovce
3. Máj 2023
Nájomná zmluva
025/2023
0,00 € Gilly s.r.o. Obec Kecerovce
3. Máj 2023
Kúpna zmluva
026/2023
0,00 € Eva Gáborová Obec Kecerovce
31. Máj 2023
Dohoda
23/41/054/1316
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce