Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
049/2022
50,00 € Vlasta Gáborová Obec Kecerovce
30. December 2022
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
079/2022
21,00 € Tibor Korečko Obec KecerovceZvozový kalendár na rok 2023
9. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
Zmluva 055/2022
21,00 € Helena Sekeľová Obec Kecerovce
24. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
001/2023
21,00 € Jurašková Jolana Obec Kecerovce
31. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
002/2023
21,00 € Rudolf Gábor Obec Kecerovce
14. Február 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
009/2023
21,00 € Darina Ďurašková Obec Kecerovce
19. Marec 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
014/2023
21,00 € Mária Mináriková Obec Kecerovce
4. Apríl 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
023/2023
21,00 € Milan Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Nájomná zmluva
066/2023
21,00 € Jolana Dreisigová Obec Kecerovce
20. Marec 2024
Nájomná zmluva
025/2024
21,00 € Anna Korečková Obec Kecerovce
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva
028/2024
21,00 € Rajzová Nataša Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
032/2024
21,00 € Igor Javor Obec Kecerovce
5. Jún 2024
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
043/2024
21,00 € Marcela Vidličková Obec Kecerovce
30. November 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
068/2022
20,00 € Vzdelávacie a poradentské centrum Obec Kecerovce
6. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
00324299
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa
ZoP/2022/257
Doplnená
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o postúpení práv
ZoP/2022/257-PP
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o dielo
029/2022
0,00 € GAMICOM s.r.o. Obec Kecerovce
29. Máj 2022
Úrazové poistenie
5190054683
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Kecerovce
29. Máj 2022
Rámcová zmluva na odchyt psov
034/2022
Doplnená
0,00 € Premium BVK s.r.o. Obec Kecerovce