Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/47
8 478,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
023/2024
7 000,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Obec Kecerovce
13. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
077/2023
5 489,00 € Tomáš Vidlička, Daniela Vidličková Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
Zmluva 020/2024
5 489,00 € Tomáš Vidlička, Daniela Vidličková Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
021/2024
5 000,00 € Apoštolská Cirkev na Slovensku, Zbor Košice Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
014/2024
4 950,00 € Vlasta Gáborová, Roman Gábor Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
013/2024
4 928,00 € Petra Gáborová, Milan Gábor Obec Kecerovce
16. December 2022
Príloha ročný rozpočet na rok 2023
073/2022
4 866,00 € VaK SERVIS s.r.o. Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
012/2024
4 543,00 € Michal Duna, Romana Dunová Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
022/2024
4 500,00 € Spoločne za Kecerovce, o. z. Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
010/2024
4 202,00 € Sabína Gáborová Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
018/2024
4 081,00 € Natália Gáborová, Pavel Gábor Obec Kecerovce
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
038/2024
4 004,00 € Viktor Gábor, Emília Gáborová Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
024/2024
4 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Opiná Obec Kecerovce
9. November 2023
Kúpna zmluva
073/2023
Doplnená
3 865,00 € Darina Vidličková Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
015/2024
3 718,00 € Tomáš Gábor Obec Kecerovce
16. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
079/2023
3 421,00 € Jolana Gáborová, Leonard Gábor Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
016/2024
3 421,00 € Jolana Gáborová, Leonard Gábor Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
011/2024
3 410,00 € Kristína Gáborová, Oskár Gábor Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
017/2024
3 289,00 € Martin Vidlička, Jasmína Vidličková Obec Kecerovce