Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Kúpna zmluva
046/2023
1 220,00 € Gabriela Gáborová, Jozef Gábor Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2023
005/2023
1 250,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku OPINÁ Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
047/2023
1 270,00 € Radka Tancošová Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
051/2023
1 340,00 € Pavol Červeňák, Petra Ďurašková Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
041/2022
1 350,00 € Miroslava Červeňáková, Ján Červeňák Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
048/2023
1 375,00 € Ľubomíra Koščáková, Viliam Koščák Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
040/2022
1 380,00 € Jozef Vidlička Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
038/2022
1 400,00 € Milan Vidlička, Veronika Vidličková Obec Kecerovce
20. December 2022
Kúpna zmluva
075/2022
1 400,00 € Milan Vidlička, Veronika Vidličková Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
052/2023
1 400,00 € Libuša Koščáková, Jaroslav Koščák Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
050/2023
1 480,00 € Marián Ďuraško, Klaudia Ďurašková Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
039/2022
1 485,00 € Sebastián Juraško Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
042/2022
1 485,00 € Slavomír Ďuraško, Iveta Ďurašková Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
043/2022
1 485,00 € Roman Ďuraško Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
049/2023
1 485,00 € Laura Janičová Obec Kecerovce
12. Máj 2022
Kúpna zmluva
031/2022
1 533,33 € Vladimír Janičo Obec Kecerovce
17. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
060/2022
1 550,00 € Ing. Dáša Polončáková Obec Kecerovce
12. September 2022
Dohoda o náhrade škody
054/2022
1 764,00 € Ing. Pavol Jesenský Obec Kecerovce
29. August 2022
Kúpna zmluva
051/2022
2 014,47 € Vladimír Turták, Patrícia Turtáková Obec Kecerovce
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
008/2024
2 460,00 € Jozef Gábor, Agáta Gáborová Obec Kecerovce