Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2024
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
034/2024
0,00 € HOOK, s.r.o. Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Poistná zmluva
5509001645
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
23. Máj 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
ZoP/2024/194- BZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kecerovce
23. Máj 2024
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
037/2024
0,00 € Ladislav Gábor Obec Kecerovce
29. Máj 2024
Zmluva o bežnom účte
039/2024
0,00 € VÚB, a.s. Obec Kecerovce
31. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
041/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
045/2024
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
046/2024
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
047/2024
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
29. Jún 2024
Zamestnávateľská zmluva
049/2024
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Obec Kecerovce
29. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
050/2024
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Kecerovce
29. Jún 2024
Dodatok k zmluve
051/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kecerovce
30. November 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
068/2022
20,00 € Vzdelávacie a poradentské centrum Obec Kecerovce
30. December 2022
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
079/2022
21,00 € Tibor Korečko Obec KecerovceZvozový kalendár na rok 2023
9. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
Zmluva 055/2022
21,00 € Helena Sekeľová Obec Kecerovce
24. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
001/2023
21,00 € Jurašková Jolana Obec Kecerovce
31. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
002/2023
21,00 € Rudolf Gábor Obec Kecerovce
14. Február 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
009/2023
21,00 € Darina Ďurašková Obec Kecerovce
19. Marec 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
014/2023
21,00 € Mária Mináriková Obec Kecerovce
4. Apríl 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
023/2023
21,00 € Milan Gábor Obec Kecerovce