Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
079/2022
21,00 € Tibor Korečko Obec KecerovceZvozový kalendár na rok 2023
9. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
Zmluva 055/2022
21,00 € Helena Sekeľová Obec Kecerovce
24. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
001/2023
21,00 € Jurašková Jolana Obec Kecerovce
31. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
002/2023
21,00 € Rudolf Gábor Obec Kecerovce
14. Február 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
009/2023
21,00 € Darina Ďurašková Obec Kecerovce
19. Marec 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
014/2023
21,00 € Mária Mináriková Obec Kecerovce
4. Apríl 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
023/2023
21,00 € Milan Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Nájomná zmluva
066/2023
21,00 € Jolana Dreisigová Obec Kecerovce
20. Marec 2024
Nájomná zmluva
025/2024
21,00 € Anna Korečková Obec Kecerovce
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva
028/2024
21,00 € Rajzová Nataša Obec Kecerovce
18. August 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
049/2022
50,00 € Vlasta Gáborová Obec Kecerovce
4. Február 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
004/2024
80,00 € POBOstav, s.r.o. Obec Kecerovce
18. August 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
050/2022
Doplnená
100,00 € Nezisková organizácia Projekt DOM.ov Obec Kecerovce
22. Jún 2023
Nájomná zmluva
032/2023
100,00 € Apoštolská Cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor K o š i c e Obec Kecerovce
15. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
078/20263
100,00 € Cesta von, občianske združenie Obec Kecerovce
12. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte 401406DJW3
006/2024
200,00 € Ivana Kužmová Obec Kecerovce
15. Február 2024
Poistná zmluva
71966248
221,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Obec Kecerovce
26. Október 2022
Kúpna zmluva
062/2022
665,00 € Michal Gábor, Renáta Gáborová Obec Kecerovce
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb požiarnej ochrany
2E/2023
780,00 € IKOMI, s.r.o. Obec Kecerovce
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
1E/2023
780,00 € IKOMI, s.r.o. Obec Kecerovce