Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
061/2023
0,00 € Petra Gáborová, Milan Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
062/2023
0,00 € Vlasta Gáborová, Roman Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
063/2023
0,00 € Sabína Gáborová Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
064/2023
0,00 € Ružena Gáborová, Radoslav Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva - zmena služieb
065/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
2. November 2023
Ǔrazové poistenie
5190064647
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
068/2023
0,00 € Tomáš Gábor Obec Kecerovce
7. November 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001267-023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kecerovce
7. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
070/2023
0,00 € Martin Vidlička, Jasmína Vidličková Obec Kecerovce
7. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_287
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Kecerovce
7. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
072/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
13. November 2023
Dodatok k zmluve
A9875965
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
13. November 2023
Dodatok k zmluve
A3931602
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
6. December 2023
Kúpna zmluva
080/2023
0,00 € Alojz Konkoľovsky, Marta Konkoľovska, Mgr. Ing. Martin Dulina Obec Kecerovce
30. November 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
068/2022
20,00 € Vzdelávacie a poradentské centrum Obec Kecerovce
30. December 2022
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
079/2022
21,00 € Tibor Korečko Obec KecerovceZvozový kalendár na rok 2023
9. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
Zmluva 055/2022
21,00 € Helena Sekeľová Obec Kecerovce
24. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
001/2023
21,00 € Jurašková Jolana Obec Kecerovce
31. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
002/2023
21,00 € Rudolf Gábor Obec Kecerovce
14. Február 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
009/2023
21,00 € Darina Ďurašková Obec Kecerovce