Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
061/2023
0,00 € Petra Gáborová, Milan Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
062/2023
0,00 € Vlasta Gáborová, Roman Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
063/2023
0,00 € Sabína Gáborová Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
064/2023
0,00 € Ružena Gáborová, Radoslav Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva - zmena služieb
065/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
2. November 2023
Ǔrazové poistenie
5190064647
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
068/2023
0,00 € Tomáš Gábor Obec Kecerovce
7. November 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001267-023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kecerovce
7. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
070/2023
0,00 € Martin Vidlička, Jasmína Vidličková Obec Kecerovce
7. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_287
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Kecerovce
7. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
072/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
13. November 2023
Dodatok k zmluve
A9875965
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
13. November 2023
Dodatok k zmluve
A3931602
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
6. December 2023
Kúpna zmluva
080/2023
0,00 € Alojz Konkoľovsky, Marta Konkoľovska, Mgr. Ing. Martin Dulina Obec Kecerovce
11. December 2023
Nájomná zmluva na pozemok vo vlastníctve obce
083/2023
0,00 € Frederik Duna Obec Kecerovce
11. December 2023
Zmluva o dielo
084/2023
0,00 € A-club s.r.o. Obec Kecerovce
4. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
672/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Kecerovce
4. Január 2024
Poistná zmluva
002/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
22. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
003/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Rámcová dohoda - príprava jedál a donáška stravy pre ZŠ
033/2024
0,00 € Brala s.r.o. Obec Kecerovce