Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní
ZML-3—63/2021-230
0,00 € Slovenská republika – Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Kecerovce
4. Apríl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
082/2022
0,00 € M&C GROUP s.r.o. Obec Kecerovce
3. Máj 2023
Poistná zmluva
8019415284
0,00 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Kecerovce
3. Máj 2023
Nájomná zmluva
025/2023
0,00 € Gilly s.r.o. Obec Kecerovce
3. Máj 2023
Kúpna zmluva
026/2023
0,00 € Eva Gáborová Obec Kecerovce
31. Máj 2023
Dohoda
23/41/054/1316
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
18. Jún 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom
6813963389
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
19. Jún 2023
Ǔrazové poistenie
5190062554
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - komunikačná služba ROZANA
036/2023
0,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Kecerovce
4. Júl 2023
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
037/2023
0,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Kecerovce
4. Júl 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-126
038/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Kecerovce
12. September 2023
Zmluvao uzavretí budúcej zmluvy
044/2023
0,00 € Alojz Konkoľovsky, Marta Konkoľovska Obec Kecerovce
12. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
045/2023
0,00 € Mgr. Ing. Martin Dulina Obec Kecerovce
27. September 2023
Nájomná zmluva
053/2023
0,00 € Občianske združenie CESTA VON Obec Kecerovce
12. Október 2023
Poistná zmluva
054/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
18. Október 2023
Dohoda
23/41/054/2126
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
2. November 2023
Dohoda
23/41/010/38
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
058/2023
0,00 € Natália Gáborová, Pavel Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
059/2023
0,00 € Michal Duna, Romana Dunová Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
060/2023
0,00 € Kristína Gáborová, Oskár Gábor Obec Kecerovce