Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Dohoda
22/41/054/717
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
30. November 2022
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve
069/2022
0,00 € Stredná odborná škola technická Obec Kecerovce
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/2022
0,00 € Vzdelávacie a poradentské centrum Obec Kecerovce
8. December 2022
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
52/2022
0,00 € Anna Rezanková Obec Kecerovce
8. December 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
072/2022
0,00 € Machaila Gáborová Obec Kecerovce
21. December 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
076/2022
0,00 € Vzdelávacie a poradentské centrum Obec Kecerovce
22. December 2022
Rámcová kupná zmluva č. 2022613
2022613
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Obec Kecerovce
27. December 2022
Dodatok č.1 k dohode č. 22/41/054/717
078/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva č.1/2022 o zverení majetku
1/2022
0,00 € Základná škola Kecerovce 79 Obec Kecerovce
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služby
007/2023
0,00 € URBITECH s.r.o. Obec Kecerovce
9. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve
008/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Kecerovce
28. Február 2023
Zmluva o prevádzke zariadenia HP PageWide P57750nw
011/2023
0,00 € PAPERA s.r.o. Obec Kecerovce
28. Február 2023
Zmluva o prevádzke zariadenia HP PageWide Managed MFP P77740dn
012/2023
0,00 € PAPERA s.r.o. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
1248128888
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistenie moje auto
016/2023
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
72185584
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Zmluva o palivových kartách Shell
018/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom
6828901631
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
2110046791
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
5110001501
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Kecerovce