Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
00324299
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa
ZoP/2022/257
Doplnená
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o postúpení práv
ZoP/2022/257-PP
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o dielo
029/2022
0,00 € GAMICOM s.r.o. Obec Kecerovce
29. Máj 2022
Úrazové poistenie
5190054683
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Kecerovce
29. Máj 2022
Rámcová zmluva na odchyt psov
034/2022
Doplnená
0,00 € Premium BVK s.r.o. Obec Kecerovce
18. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
14433704
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
18. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
14433163
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
18. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
14433133
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
12. September 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
053/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kecerovce
16. September 2022
Rámcová dohoda
055/2022
0,00 € RILAGO s.r.o. Obec Kecerovce
16. September 2022
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Z0901AVK004
0,00 € KOSIT EAST s.r.o. Obec Kecerovce
28. September 2022
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
057/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Kecerovce
28. September 2022
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
058/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Kecerovce
28. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
059/2022
0,00 € VEQER, s.r.o. Obec Kecerovce
24. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/41/010/26
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
31. Október 2022
Darovacia zmluva
KRHZ-KE-VO-426/2022
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kecerovce
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
064/2022
0,00 € CVČ pri ZŠ s MŠ Rozhanovce Obec Kecerovce
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
065/2022
0,00 € Mesto Košice Obec Kecerovce
24. November 2022
Darovacia zmluva
KRHZ—KE—VO-318/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kecerovce