Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
186/2023
700,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Divina
8. Jún 2023
Kúpna zmluva v zmysle ust. §588 zák. č.40/1964 OZ
684/2023
712,60 € Peter Valčuha a manž.Božena Obec Divina
30. Marec 2023
Nájomná zmluva uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
417/2023
774,80 € Miloš Ďuratný, Ing. Miloslav Ďuratný Obec Divina
30. Marec 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
419/2023
800,00 € Anton Škubák Obec Divina
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v r. 2023
397/2023
900,00 € Stolnotenisový oddiel, Športový klub Supertalent Obec Divina
1. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
411/2022
990,00 € PROGRANT, s. r. o. Obec Divina
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v roku 2024
67/2024-3
1 000,00 € Jednota dôchodcov Divina Obec Divina
1. Apríl 2022
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
CUET-97-03-2022-SK
1 242,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Divina
2. Máj 2022
Zmluva č. 1422 154 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1422 154
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divina
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423 149 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1423 149
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divina
25. Marec 2024
Zmluva č. 1424 142 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1424 142
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divina
23. Február 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
285/2023
1 440,00 € Mišutka Zdeno Obec Divina
13. Jún 2024
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
23
1 440,00 € Chlebcová Mária Obec Divina
5. Január 2024
Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 1491/2023
2
1 512,24 € Commander Services s. r. o. Obec Divina
1. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení webového sídla uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
SOD-97-03-2022-SK
1 668,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Divina
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v roku 2023
89/2023-3
1 700,00 € Telovýchovná jednota, Futbalový oddiel Divina Obec Divina
26. Jún 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
MZ 891/2021/NZ a ZoBZVB 150/2022
Doplnená
1 737,88 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie. a.s.,, 010 01 Žilina Obec Divina
21. November 2023
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 2
1370/2023
1 749,36 € ČSOB Poisťovňa a. s. Obec Divina
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v roku 2023: 89/2023-3
166/2023
1 800,00 € eRko - HKSD, Územie Žilina Obec Divina
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
1 800,00 € Ing. Mária Kasmanová Obec Divina