Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
488/2022
240,00 € BROS Computing, s. r. o. Obec Divina
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
196
240,00 € BROS Computing s. r. o. Obec Divina
11. Júl 2022
Licenčná zmluva uzatvorená podľa § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
756/2022
360,00 € eSYST, s. r. o. Obec Divina
11. Júl 2022
Licenčná zmluva uzatvorená podľa § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
757/2022
360,00 € eSYST, s. r. o. Obec Divina
30. November 2022
Zmluva o nájme časti podperných bodov
1236/2022
380,00 € Nelson Services, s. r. o. Obec Divina
11. September 2023
Poistná zmluva
2409151738
395,88 € Generali Poisťovňa Obec Divina
28. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku uzatvorená podľa § 51 Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
1028/2022
440,00 € Občianske združenie POMOC PRE ADAMKA Obec Divina
23. Jún 2023
Kúpna zmluva
155/2023
488,00 € Emil Kubáň, Anton Nemec Obec Divina
1. Apríl 2022
Zmluva o prevádzke webového sídla
SOP-97-03-2022-SK
504,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Divina
4. Júl 2022
Kúpna zmluva č. C-NBS1-000-072-843
C-NBS1-000-072-843
530,00 € Národná banka Slovenska Obec Divina
19. Október 2023
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle ust. 628 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
1023/2023
600,00 € Jozef Gabaj Obec Divina
25. Máj 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka, jeho následných platných zmien a doplnkov a ich neskoršom znení
619/2023
690,55 € Emília Krejčíková, rod. Bernhauserová Obec Divina
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
186/2023
700,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Divina
8. Jún 2023
Kúpna zmluva v zmysle ust. §588 zák. č.40/1964 OZ
684/2023
712,60 € Peter Valčuha a manž.Božena Obec Divina
30. Marec 2023
Nájomná zmluva uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
417/2023
774,80 € Miloš Ďuratný, Ing. Miloslav Ďuratný Obec Divina
30. Marec 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
419/2023
800,00 € Anton Škubák Obec Divina
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v r. 2023
397/2023
900,00 € Stolnotenisový oddiel, Športový klub Supertalent Obec Divina
1. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
411/2022
990,00 € PROGRANT, s. r. o. Obec Divina
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v roku 2024
67/2024-3
1 000,00 € Jednota dôchodcov Divina Obec Divina
1. Apríl 2022
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
CUET-97-03-2022-SK
1 242,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Divina