Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/15/2024
20,00 € Vlasta Žabková Obec Divina
2. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ12/2024
20,00 € Mária Krížeková Obec Divina
3. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/8/2024
20,00 € Irena Siverová Obec Divina
4. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/4/2024
20,00 € Ida Benešová Obec Divina
18. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/16/2024
20,00 € Magdaléna Janešíková Obec Divina
2. November 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409042887
22,68 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Divina
4. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409395683
2409395683
27,55 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Divina
18. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/10/2024
30,00 € Valéria Kubáňová Obec Divina
3. Január 2024
Zmluva o nájme pozemku
1
39,74 € Papán Miroslav, Papánová Júlia Obec Divina
17. Máj 2023
Kúpna zmluva v zmysle ust. §588 zák. č.40/1964 OZ
586/2023
47,33 € Mgr. Janka Mičencová a ďalší Obec Divina
27. Október 2023
Dohoda číslo: 23/25/054/275
178/2023
85,55 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divina
5. Apríl 2023
Zmluva o údržbe
434/2023
96,00 € FLAGA spol. s r. o. Obec Divina
16. Január 2023
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
46/2023
100,00 € JUVENTAS Žilina, n. o. Obec Divina
24. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1214/2022
143,71 € Slovak Telekom, a. s. Obec Divina
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1214/2022-1
143,71 € Slovak Telekom, a. s. Obec Divina
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1214/2022-2
143,71 € Slovak Telekom, a. s. Obec Divina
5. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
5/2023
144,00 € BROS Computing, s. r. o. Obec Divina
18. Január 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
56/2023
158,40 € INISOFT s. r. o. Obec Divina
5. December 2022
Kúpna zmluva
1222/2022
200,00 € Jozef Hložný Obec Divina
7. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202308-NP-0302
236,70 € Stredoslovenská distribučná a. s. Obec Divina