Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
15/2023
20,00 € Maťková Anna Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
22/2023
20,00 € Ing. Štefan Gašo Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
19/2023
20,00 € Jozef Kováč Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
10/2023
20,00 € Ľuboš Buček Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
3/2023
20,00 € Bohuš Súľovec Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
21/2023
20,00 € Stanislav Poliaček Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
17/2023
20,00 € Helena Mičencová Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
16/2023
20,00 € Andrej Vančo Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
7/2023
20,00 € Viola Figurová Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
13/2023
20,00 € Dušan Vrančík Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
11/2023
20,00 € Vladimír Sokol Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
12/2023
20,00 € Jozef Jati Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1/2023
20,00 € Mária Maceášiková Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
8/2023
20,00 € Irma Ovečková Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
9/2023
20,00 € Miroslav Čuraj Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
24/2023
20,00 € Mária Cmárová Obec Divina
11. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
5/2023/L
20,00 € Iveta Klimeková Obec Divina
14. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
34/2023
20,00 € Anna Becíková Obec Divina
18. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
37/2023
20,00 € Michal Kašiar Obec Divina
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
38/2023
20,00 € Radoslav Buček Obec Divina