Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v z. n. p. a v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9/2024
0,00 € HATCHET s. r. o. Obec Divina
28. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ 3/2024
0,00 € Emília Stachová Obec Divina
4. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2015 o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Divina č. 385
1
0,00 € Katarína Haľamová Obec Divina
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
13/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Divina
19. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/6/2024
0,00 € Katarína Panáková Obec Divina
19. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/9/2024
0,00 € Libuša Michalcová Obec Divina
3. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná, kategória PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
2295/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Divina
14. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ63/2023
3,50 € Anna Jopková Obec Divina
14. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ 62/2023
3,50 € Peter Makuka Obec Divina
31. August 2023
Kúpna zmluva v zmysle ust. § 588 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
169/2023
8,00 € Emil Kubáň, Anton Nemec Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
25/2023
10,00 € Daniela Nemcová Obec Divina
31. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
2/2023
10,00 € Veronika Lašútová Obec Divina
12. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
31/2023
10,00 € Anna Golierová Obec Divina
26. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
26/2023
10,00 € Andrea Kuklová Obec Divina
10. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
40/2023
10,00 € Albín Lokaj Obec Divina
8. Jún 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
44/2023
10,00 € Emília Mravcová Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/57/2023
10,00 € Veronika Lašútová Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/55/2023
10,00 € Zdena Paprčiaková Obec Divina
18. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/17/2024
10,00 € Anton Černák Obec Divina
2. Február 2023
Zmluva o zimnej údržbe súkromnej príjazdovej komunikácie obcou
214/2023
20,00 € JUDr. Drahomíra Caroline Bohačiková Obec Divina